13-08-2019

Garantie reparatii cutii automate

Se ofera garantie pentru reparatie 1 an de zile
Firma noastra ofera garantii de executie si piese la reparatii cutii automate(conform legii garantiilor din Romania nr.449/2003 si reglementarilor R.A.R.) dupa cum urmeaza:

  • Reparatii cutii automate de viteze (piesele noi, procurate de la compania noastra) = 12 luni garantie
  • Reparatii cutii automate de viteze numai manopera(piesele noi, procure de catre client din alta sursa) = 90 zile garantia manoperei
  • Reparatii cutii automate de viteze cu piese SH, numai manopera(piesele SH, procurate de catre client dintr-o alta sursa) = 0 zile garantie
  • Reparatii cutii automate cu piesele SH(piesele mana a doua , procurate de la compania noastra)= 90 de zile garantie

Nota*Garantia nu este transmisibila in cazul in care autovehiculul este instrainat(vandut) de catre detinatorul care a executat lucrarea de reparatie si terti.Tractarea autovehiculului in garantie se face numai pe teritoriul Romaniei.

Cititi cu atentie conditiile de garantie (contract prestari servicii, societate/client de pe spatele bonului de comanda).

 

 

CONTRACT PRESTARI SERVICII

Acest contract intra in vigoare odata cu semnatura si acceptul clientului de pe verso (a comandei-deviz),respectiv predarea autovehicolului prin procesul verbal incheiat cu reprezentantii societatii si inceperea constatari-remediarii a defectelor reclamate de client. Acest contract este valabil doar pe teritoriul Romaniei si nu este transmisibil.

SC.Automatic Elite SRL.se obliga sa respecte urmatoarele conditii:

-sa preia autovehicolul cu inventarul aferent si sa-l returneze  la data terminarii lucrarilor in conditii optime cu inventarul intact.

-sa execute reparatia in termenul convenit,eventualele intarzieri sa fie anuntate cu cel putin 48 ore,inaintea termenului stabilit, incluzand si motivul intirzierii!

-sa efectueze reparatia respectiva cu piese originale date de producatorul subansamblelor mecanice si electrice la care se intervine,insotite de certificate de calitate si garantie pe care societatea le are de la distribuitorii de piese.

-sa nu foloseasca alte piese si subansamble mecanice decat cele originale cu exceptia cind clientul o cere in mod expres sub semnatura.

-sa nu foloseasca in cadrul reparatiilor a improvizatiilor de orice natura!

-sa anunte defectele si neregulile constatate in functionarea normala a autovehicolului,altele decat cele reclamate.

-sa refuze interventia neadecvata la sitemele de franare si directie la cererea clientului!

-sa pastreze pe perioada lucrarilor autovehicolul curat atat la interior cat si la exterior.

-sa intervina in cazul problemelor aparute la reparatiile executate autovehicolului in perioada de garantie!

-sa elibereze factura fiscala si certificat de garantie in urma reparatiilor executate!

-sa puna la dispozitia clientului 24h/24h un numar de telefon pentru asistenta tehnica in perioada de garantie!

-sa remedieze defectele sistemelor de franare si directie vitale autovehicolului fara acordul clientului!

Obligatii client: Sunt de acord si  ma oblig sa respect urmatoarele conditii:

-sa aduc la cunostinta toate defectiunile constatate de mine in functionarea autovehicolului in momentul care solicit aceasta reparatie socitatii.

-sa nu ascund eventualele defecte,pretinzind aparitia lor in momentul efectuarii reparatiei sau dupa acesta.

-sa achit contravaloarea pieselor totala in avans  necesare reparatiei  ca,societatea sa le poata procura in timp pentru reparatie.

-sa achit contravaloarea manoperei pe loc(ordin de plata,cec sau numerar daca nu depasete maximul de suma) in momentul cand reparatia este finalizata!

-sa respect obligatia de a executa reglarea-testarea sistemului de directie,franare si farurilor in momentul cand specialistii societatii ma obliga sa o fac,in cadrul statiei de verificari,autorizate(statie I.T.P.) cu care societatea are contract pe loc.

sa fiu direct respunzator in caz de accident rezultat cu victime sau daune materiale colaterale, in cazul unui refuz sau intarzieri de a efectua aceste verificari si reglaje(vezi paragraful de mai sus) din motive. personale.

-sa nu acorde garantie in cazul in care la cererea mea specialistii societatii executa reparatia cu piese vechi cu grad de uzura avansat,atit pentru montaj cat si pentru piese.

-sa pierd garantia reparatiei in cazul in care exploatez autovehicolul contrar recomandarilor date de producatorul acestuia.

-sa revin inapoi la societate la cerinta specialistilor pentru eventuale interventii schimburi de ulei si consumabile,constatari si reglaje,dupa numarul de kilometri efectuati si stabiliti de comun acord,in urma remedieri defectelor,in caz contrar sa pierd garantia din partea societatii!

-sa pierd garantia din partea societatii in cazul in care din motive de rau plata societatea nu primeste eventualele resturi de plati rezultate in urma reparatiei, neachitate pe loc la ridicarea autovehicolului dupa reparatie.

-sa achit contravaloarea de 55 ron, fara tva, reprezentand stationarea nejustificata a autovehicolului in incinta si in spatiile aferente incintei societatii cat si in vecinatatea acestora pe o zi (24h).

-societate sa nu raspunda de eventualele prejudicii (furturi,accidentari,disparitii de bunuri din interiorul autovehiculului,inclusiv furtul total al autovehiculului,sau incedierea)in urmatoarele situatii:.1-parcarea de catre proprietar in spatiile din vecinatatea atelierului societatii in afara zonei special amenajate parcarii(parcul rece).2.ne atragerea atentiei responsabilului societatii de eventuale pericole care i-mi pot provoca daune autovehicolului din vecinatatea lui.3.parcarea in vecinatatea atelierului societatii  dupa ce autovehiculul a fost predat de catre reprezentantii societatii prin proces verbal in perfecta stare.4.in asteptarea preluarii de catre responsabilii societatii a autovehicolului pentru eventuale constatari si reparatii.5.in cazul distrugerii de catre terte persoane a autovehicolului prin furt si accidentare,spargere,incendiere,etc,din spatiile amenajate lucrului(incinta atelier reparatii si spatii de parcare amenajate,vecinatatea societatii).6.distrugerea  autovehiculului in caz de calamitati naturale,(cutremure,incendii,inundatii,etc).7.distrugerea prin accidentare datorate conducerii cu viteza nepreventiva pe drumurile din interiorul societatii.8.autodistrugerea autovehicolului din motive personale.9.in cazul accidentari sau a lovirii altor persoane de catre client pe drumurile de acces interior in vecinatatea atelierului societatii si in interior.

-Specialistii societatii sa execute probe necesare verificarii in urma remedierii defectului reclamat,prin rularea autovehicolului atat pe drumurile din vecinatatea atelierului societatii cat si pe drumurile publice,daca se impune efectuarea unor rodaje si teste implicit fara sa mi dau acordul verbal sau scris pentru aceasta operatie,fara limita de kilometri si de cale de rulaj anume!

-Societatea sa nu fie  raspunzatoare:1a. in cazul in care autovehiculul este avariat,distrus,furat,incediat,aparitia unor victime si pagube materiale,in urma efectuarii de catre angajatii  societatii,a diferite probe prin rulare cu autovehiculul atat pe drumurile din vecinatatea atelierului si interiorul  societati cat si pe drumurile publice.2b. alte defecte aparute in acest timp la autovehicul,altele decat cele reclamate de client,defecte provocate de exploatarea neregulamentara a acestuia de catre angajatii societati.3c.in cazul cand angajatii societati direct raspunzatori de remedierea sau costatare defectului, in timpul reparatiei comit greseli de montaj a pieselor sau de constatare gresita a defectelor sau ingnora montarea corecta a unor subansamble mecanice,provocand prin aceasta pagube materiale de orice natura inclusiv producerea de victime omenesti,sa fie direct raspunzatori in fata mea,a legii si a societatii.

-Societatea sa nu fie raspunzatoare de eventualele distrugeri sau pierderi de subansamble,parti mecanice,electronice si electrice apartinand autovehiculului,prin manipularea defectoasa sau iresponsabila,pierderea de catre repere din ansamblele enumarate mai sus sau evntualele defecte provocate pieselor noi sau vechi aduse de client,necesare reparatiei, de catre angajatii (specialistii) societatii Automatic Elite,in cadrul reparatiiei,acestia fiind direct raspunzatori!

-Societatea,in cazul ne platii eventualelor debite sau a intregii sume datorate reparatiilor si a pieselor comandate de mine in calitate de client,sa mi se retina autovehiculul in cauza,pana la efectuarea platilor catre societate,fiind de acord cu plata penalitatilor de intarziere de 10 % din valoarea totala de deviz pe zi.

-Societatea are dreptul  in cazul in care termen de 7 zile de la data finalizarii reparatiei intarziere de plata a contravalorii reparatiei cerute+debitele rezultate din cuantificarea sumei restante cu cele rezultate din plata stationare nejustificata/zi+plata penalitati/zi din valoarea de deviz sa efectueze urmatoarele:valorificarea pieselor si subansamblelor mecanice folosite pentru reparatie potentialilor cumparatori cu conditia ca suma rezultata vanzarii sa acopere debitul restant si conflictul de neplata sa fie stins in acel moment prin retragerea fara alte pretentii a autovehicolului;

In cazul in care conditia de mai sus nu se poate aplica societatea poate sa valorifice alte subansamble ale autovehicolului,altele decat cele enumerate mai sus in aceleasi conditii(vezi paragraful de deasupra);

In ultimul caz valorificarea in intregime a autovehicolului pentru recuperarea prejudiciului in intregime cand se constata o intarziere la neplata care prin adunarea de sume penalitati depaseste valoarea autovehicolului.

-Delegatul mandatat de proprietar sa semneze si sa comande reparatile reprezinta acordul total dat societatii de catre proprietar si implicit acceptul lui cu toate conditiile contractuale impuse pentru efectuarea reparatiilor.

-Sa achit valoarea pieselor si a manoperei rezultate din reparatiile suplimentare executate de societate fara acordul meu,vitale rularii in coditii de siguranta si a ne poluarii mediului inconjurator in momentul finalizarii reparatiilor totale conf.deviz.

-Societatea nu este raspunzatoare in cazul in care delegatul trimis de proprietar provoaca vreun prejudiciu de orice natura autovehicolului acestuia.

-In momentul preluarii pe baza de proces verbal a autovehicolului de catre client in perfecta stare si cu invetarul de lista intact,nu se mai admit reclamatii ulterioare referitoare la orice paguba de orice natura reclamata de acesta.

-In cazul in care se folosesc piese aduse de client(noi sau vechi) cat si procurate de societate la cererea expresa a acestuia(sub semnatura),contrafacute de catre alti producatori decit cei de drept al subansamblelor de orice fel in cadrul reparatiei solicitate sa nu beneficiez de garantie din partea societatii,aceasta nefiind raspunzatoare de nici un fel de prejudiciu,de orice natura(accident,daune materiale,victime,etc) provocat din cauza pieselor enumerate

-Societatea nu raspunde de eventualele prejudicii de orice natura datorate nedeclararii bunurilor din interiorul autovehiculului in momentul predarii in baza procesului verbal si ne consemnarii acestora in fisa de observatii la predarea autovehicolului catre societate pentru respectivele lucrari.

-Societatea nu raspunde de eventualele prejudicii de orice natura reclamate de client si nu acorda nici un fel de garantie pentru reparatiile efectuate in cazul in care clientul refuza semnarea acestui contract.

-Societatea nu raspunde de eventuale prejudicii de orice natura reclamate si de calitatea reparatiilor executate de client fara contract cu diferiti angajati ai societatii dupa orele de program,sau in timpul programului,in afara atelierului de reparatii si in vecinatatea acestuia.

-Eventualele neintelegeri intre partile contractante de preferinta se vor solutiona pe cale amiabila,neexcluzandu-se posibilitatea in caz contrar de adresare unor instante judecatoresti.

 

Complectat  in 2 exemplare in fata a 2 reparezentanti ai S.C. Automatic Elite S.R.L.  la data:

 

error: Continutul este protejat !!!